Tjänster

Ordningsvakter

En ordningsvakt är av polismyndigheten förordnad att upprätthålla den allmänna ordningen på evenemanget. Våra ordningsvakter fungerar både som ordningshållare och servicepersonal gentemot åskådarna. Samtliga är utbildade inom HLR, brandskydd och konflikthantering. De innehar befogenhet att avvisa, avlägsna och omhänderta personer som stör den allmänna ordningen.

Säkerhetschefer

Våra säkerhetsansvariga fungerar som spindeln i nätet i evenemangsorganisationen. De koordinerar tillsammans med arrangören arbetet för publikvärdar, entrévärdar och ordningsvakter. Säkerhetsansvarig sköter all kontakt med relevanta tillståndsmyndigheter och kan vid behov även hålla i utbildningar för evenemangets personal.

Publikvärdar

Våra publikvärdar är både välutbildade och kompetenta inom service och säkerhet. En publikvärds huvuduppgift är att leverara förstklassig service till evenemangets åskådare som att svara på frågor, hjälpa till rätt plats och hälsa välkommen. De kan även genomföra stationärt säkerhetsarbete som visitation, behörighetskontroll vid avgränsade utrymmen och bevakning.

Entrévärdar

En entrévärd används av krögaren eller arrangören vid ytor där alkoholservering sker. Deras uppgift är att genomföra ålderskontroller, kontrollera klädsel samt se till så att alkohollagen upprätthålls bland annat genom att motverka överservering och neka märkbart berusade inträde. Våra entrévärdar är specialister på service och mänskliga beteenden i stökiga miljöer